İLKOKUL – ORTAOKUL

İngilizce eğitimi, günümüzde ilkokul 2. sınıftan itibaren lise öğretiminin sonuna kadar devam etmektedir. Burada bahsettiğimiz süre 10 senedir. 10 Sene boyunca öğrenciler bir şekilde bu eğitimi alırlar ancak senelerdir çözülemeyen bir durum söz konusudur. Bu kadar süre geçmesine rağmen değil konuşmak, öğrenciler ne yazabilir, ne düzgün okuyabilir, ne de dinlediğini anlayabilirler. Bunu pek çok farklı gerekçelerle açıklayabiliriz ama ilk sıraya konması gereken bir sebep vardır. Öğrencilerin, İngilizce’yi sadece bir ders olarak görmesi! Bu şekilde sanki bir tarih yada biyoloji dersine girer gibi, sadece verilen dilbilgisi ödevleri yapılır, konular sadece okunur ve sorular çözülür.

Odak Dil’de ilk amaç, dili öğrenciye sevdirmek, onu bir not aracı ya da takdir teşekkür belgesi alma yolu olarak değil bir iletişim aracı olarak göstermektir. Not kaygısından uzak şekilde öğrenci sadece dili nasıl konuşacağını ve onu daha iyi nasıl anlayabileceğini düşünür. Başka kursların aksine yöntem belirli kalıp cümleleri öğretmek, ezberletmek ve öğrencileri bu sınırlar içinde tutarak sık tekrarla taze tutmak değildir. Öğrenciye dili tam anlamıyla kendi isteğiyle, istediği şekilde konuşabilmesi için tüm yönleri öğretilir. Onun yaşayan bir varlık olduğu ve anlatılmak istenenin sadece bir yolla anlatılmayabileceği öğretilir.

2-3. ve 4. sınıf eğitimlerinde görsellik, ders boyu geçen videolarla ya da çizgi filmlerle değil, bire bir uygulamayla, beden dilini kullanarak, kalıp cümlelere bağlı kalmadan aslında dilin sadece iletişime geçme yolu olduğunu anlatmakla verilir. Kendini arkadaşlarıyla farklı bir dilde anlaştığını gören öğrenci dile daha da sarılarak onu asla bırakmayacaktır. Kurumumuzdan ayrıldıklarında ve yüksek öğretime geçtiklerinde dil,onlar için aşılması gereken bir baraj değil aksine iyi vakit geçirmek için bir araç olacaktır.

5-6. ve 7. sınıf eğitimlerinde içerik test çözmek, dilbilgisi konularını yığınlar halinde verip öğrencinin okul derslerinden yüksek notlar almasını sağlamak değildir. Gelişmesi istenen 4 beceriyi en iyi şekilde kullandırarak, dinlediğini konuşabilmeyi, okuduğu metni anlatabilmeyi sağlayacak bir nesil oluşturmaktır. Yazdığı bir yazının içeriğini dilbilgisi ile zenginleştirebilen bir öğrenci profili, gelecekte zorluk çekmeden kendi işini çözebilecek ve dili bir araç olarak görmeye devam edecektir.

Sevgili veliler, kursumuza gelen öğrenciler burada sadece bir dil öğrenmezler, aynı zamanda bir kültür ve değer sahibi olurlar. Odak Dil, akşamları veya hafta sonları, sizin alışverişi daha sakin yapabilmeniz, ev ya da diğer işlerinizle daha iyi ilgilenebilmeniz için çocuklarınızdan uzakta olmanızı sağlayan bir araç değildir. Aslında Odak, çocuklarınızı size daha çok bağlayan bir yöntemin somut karşılığıdır!

Edua